STATUTEN STICHTING VASTGESTELD

OPRICHTING CARAIBISCHE STICHTING WI EYGI FASI BEKRACHTIGD DOOR NOTARIS

Op 27 september 2022 is de oprichting van de Caraïbische Stichting Wi Eygi Fasi officieel gepasseerd bij het kantoor van Hoffspoor Notarissen.

Voorzitter Kenrick Gunther, Secretaris Yvonne Lichtveld en Penningmeester Stella Coffie ondertekenden de akte. De Stichting heeft nu een formele status en kan haar activiteiten organiseren en aanbieden.

De Statuten zijn hier te lezen.

Website ontwerp en beheer: Banse Project Management